Kvalitet

Politika kvaliteta i bezbjednosti hrane

Nedvosmisleno smo opredijeljeni da radimo u skladu sa zahtjevima standarda za sisteme upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane ISO9001, ISO22000, kao i ispunjavanju zahtjeva tehničke specifikacije ISO/TS22002-1, čije primjenjivanje i stalno poboljšanje predstavlja obavezu za sve zaposlene u našem preduzeću, a koji garantuju bezbjednost proizvodnje u svim njenim fazama, od ulaza sirovina i repromaterijala do isporuke naših proizvoda kupcima.

Bez kompromisa smo, kao preduzeće i pojedinci opredijeljeni, da proizvodimo i isporučujemo kvalitetne i zdravstveno bezbjedne proizvode, koji zadovoljavaju sve zakonske norme u BiH i zemljama u kojima poslujemo. Temeljna načela našeg poslovanja predstavljaju ispunjenje zahtjeva kupaca, jer su samo zadovoljni kupci i korisnici naših proizvoda osnova za održiv rast našeg preduzeća i sigurnost radnih mjesta svih zaposlenih. Stalno provjeravanje zadovoljstva kupaca našim proizvodima, poštovanje rokova i dogovora stvaramo dugoročne partnerske odnose.

Kontinuiranim usavršavanjem i edukacijom zaposlenih, poboljšavamo kvalitet našeg rada, a zaposleni dugoročno obezbjeđuju sigurnost za svoje radno mjesto i kvalitet životnog standarda.

Uvijek kada je to moguće, uspostavljat ćemo dobre partnerske odnose sa dobavljačima sirovina i repromaterijala, prihvatajući njihove preporuke i saznanja, zajednički raditi na razvoju novih proizvoda, stvarati dugoročne korektne odnose u cilju obostranog interesa i zadovoljstva.

Rukovodstvo našeg preduzeća će učiniti sve da omogući stvaranje uslova za proizvodnju kvalitetnog i zdravstveno bezbjednog proizvoda, da obezbijedi profit neophodan za dalju egzistenciju preduzeća, investicije i nove razvojne programe sa posebnim aspektom na vrlo visok nivo higijene u proizvodnji, prodaji i distribuciji. Kroz ovakav način poslovanja doprinosimo razvoju preduzeća, njegovoj stabilnosti i kvalitetu života.